ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รับจัดทัวร์ญี่ปุ่น Japan Travel
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เวิลด์ ดิสคัฟเวอรี่ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/4656 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริหารงานโดยผู้ประกอบการ และทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกกว่า 10 ปี บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่มุ่นเน้น เรื่องการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งยังต้องการตอบสนองกลุ่มลูกค้าโดยจัดโปรแกรม เส้นทางการเดินทางในหลากหลายรูปแบบบริษัทมีความภูมิใจนำเสนอการบริการในด้านต่างๆ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวการจัดทัศนาจรเพื่อพักผ่อนไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึง งานสัมมนา ดูงาน และการศึกษา ทั้งรายบุคคลและหมู่คณะ โดยทางบริษัทมีการจัดการและให้บริการดังต่อไปนี้
จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ (AIRLINESES TICKETING)
สำรองห้องพักของโรงแรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (HOTEL WORLDWIDE RESERVATION)
บริการให้เช่า-เหมา รถยนต์ รถตู้ รถโค้ช และเรือ (CAR, VAN, BUS, AND BOAT RENTAL)
บริการจัดทำวีซ่าของประเทศต่างๆ (VISA APPLICATION)
จัดจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ทั่วโลก (WORLD WIDE PACKAGE TOURS)
บริการจัดทำประกันอุบัติภัยสำหรับการเดินทาง (TRAVEL INSURANCE)
บริการรับจัดนำเที่ยว, สัมมนา, ดูงาน, ทัศนศึกษา สำหรับเป็นคณะ และส่วนบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ (TRILORED-MADE OUTBOUND AND DOMESTIC TRAVEL FOR INDIVIDUAL AND INCENTIVE GROUPS)
บริการจัดการท่องเที่ยวทางเรือ โดยเรือท่องเที่ยวที่ทันสมัยจากประสบการณ์พร้อมทีมงานคุณภาพ บริษัท เวิลด์ ดิสคัฟเวอรี่ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด พร้อมแล้วที่จะให้บริการแก่ท่านในทุกรูปแบบกับงบประมาณที่ท่านพอใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ และให้บริการที่สมบูรณ์แบบแก่หน่วยงานของท่านในอนาคตอันใกล้นี้
การสร้างงานบริการของ บริษัท เวิลด์ ดิสคัพเวอรี่ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
1.
บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
2.
บริษัทฯ สามารถจัดสรรรายการที่สมดุลกับงบประมาณของท่านได้
3.
บริษัทฯ เลือกสายการบินที่เดินทางโดยไม่ต้องเสียเวลารอเปลี่ยนเครื่องนาน หรือจอดแวะพักหลายแห่ง
4.
ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงระยะเวลาในการเดินทางแต่ละวัน ที่ไม่ทำให้คณะเหนื่อยเกินไป
5.
บริษัทฯ จัดรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เกือบทั้งหมด โดยท่านไม่จำเป็นที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอีก
6.
บริษัทฯ มีความชำนาญในการจัดสัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ
7.
บริษัทฯ สามารถติดต่อโดยตรงกับสถาบัน มหาวิทยาลัย อาชีวะศึกษา โรงเรียน แทนท่านได้
8.
ทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบาย และการเอาใจใส่จากพนักงานทุกคนที่ท่านติดต่อด้วย
9.
ท่านสามารถเลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหาร ได้ก่อนออกเดินทาง
10.
บริษัทฯ จัดทำการประกันการเดินทางในวงเงินที่สูง สามารถครอบคลุมถึงอุบัติเหตุจากการทำทรัพย์สินเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ หรือผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด การเจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุพร้อมทั้งติดตามผลประโยชน์จากบริษัทประกันได้อย่างครบถ้วน
11.
บริษัทฯ สามารถนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้โดยไม่ต้องรอ
12.
บริษัทฯ มีของที่ระลึกสำหรับทุกท่านที่ร่วมเดินทาง
13.
บริษัทฯ ได้จัดทำประกันการเดินทางในวงเงินที่สูงถึง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
TYPE OF OPERATION RETAIL TRAVEL
OUR SERVICE INCLUDES
TAILORED-MADE INBOUND, OUTBOUND AND DOMESTIC TRAVEL FOR
INDIVIDUAL, SMALL AND INCENTIVE GROUPS
บริการรับจัดนำเที่ยว สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน ให้กับส่วนบุคคล กลุ่ม และหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ
AIRLINE TICKETING
บริการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
HOTEL WORLDWIDE RESERVATION
บริการรับสำรองห้องพักทุกโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
PACKAGE TOURS
บริการจัดจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
TRAVEL INSURANCE
บริการจัดทำประกันอุบัติภัยสำหรับการเดินทาง
CAR, VAN, BUS, AND BOAT RENTAL
บริการให้เช่า-เหมา รถยนต์, รถตู้, รถโค้ช และเรือ
VISA APPLICATION
บริการจัดทำวีซ่า
OTHERS ARRANGEMENT RELATED TO TRAVEL
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
HANDLING MARKET SOUTH EAST ASIA
กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
FAR EAST
กลุ่มตะวันออกไกล
PACIFIC AND SOUTH PACIFIC
กลุ่มทะเล และหมู่เกาะแถบมหาสมุทรแปซิฟิกใต้
MIDDLE EAST กลุ่มตะวันออกกลาง
NORTH AND SOUTH AMERICA กลุ่มทวีปอเมริกา
COMPANY PROFILE
ORGANIZATION NAME :
DATE OF ESTABLISHED :
ADDRESS :
WORLD DISCOVERY
TRAVEL SERVICE
CO., LTD
3 NOVEMBER 2006
9/10 The Synchronized,
Soi Ratchadaphisek 18,
Ratchadaphisek Rd.,
Huaykwang Bangkok 10310
Thailand
บริษัท เวิลด์ ดิสคัฟเวอรี่
เชอร์วิส จำกัด
3 พฤศจิกายน 2549
โครงการเดอะซิงโครไนซ์
เลขที่ 9/10 ซอยรัชดาภิเษก 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
TELEPHONE :
02-694-0171-2, 02- 694-0267
FAX : 02-694-0175
No. : 11/4656
ใบอนุญาต เลขที่ : 11/4656
WEBSITE :
www.worlddiscovery-travel.com
DISCOVERY KOREA CO., LTD
บริษัท ดิสคัฟเวอร์รี่ โคเรีย จำกัด

www.discovery-korea.com
Call Center : 02-694-0261-6
KOREA VACATION HOLIDAY CO., LTD
บริษัท โคเรีย เวเคชั่น ฮอลิเดย์ จำกัด

www.koreavacationholiday.com
Call Center : 02-694-0274-7


PERSONS IN CHARGE
MR. BANDID APIJITTI นายบัญฑิต อภัยจิตต์
MANAGING DIRECTOR กรรมการผู้จัดการ
   
MS. THANAWAN KAEWVICHIT นางสาวธนวรรณ แก้ววิชิต
MARKETING MANAGER ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
   
MR. CHALERMPORN  UPAMAI   นายเฉลิมพร  อุปมัย
SALES & MARKETING   
ฝ่ายขายและการตลาด
   
MR. WICHAI PIYARAKWATTANACHAI
นายวิชัย ปิยรักษ์วัฒนชัย
SALES EXECUTIVE ฝ่ายขาย
   
MR. PIMNAPAT   MALAIMART 
นายพิมพ์นภัส  มาลัยมาตย์
SALES ฝ่ายขาย
   
MRS. RITTA NAMWONG นางริตตา นามวงศ์
ACCOUNTING MANAGER หัวหน้า ฝ่ายบัญชีและการเงิน
   
MS. PILAILUK   KORTWONGSA นางสาวพิไลลักษณ์  โคตวงษา
ASST. ACCOUNTING ผู้ช่วย ฝ่ายบัญชีและการเงิน
   
MR. SURAT YIMPRASERT นายสุรัตน์ ยิ้มประเสริฐ
ACCOUNTING ฝ่ายบัญชี
ติดต่อฝ่ายขายและการตลาด นางสาวธนวรรณ แก้ววิชิต
  นายเฉลิมพร อุปมัย
   
ติดต่อฝ่ายขาย นายวิชัย ปิยรักษ์วัฒนชัย
  นายพิมพ์นภัส   มาลัยมาตย์
   
ฝ่ายบัญชี นางริตตา นามวงศ์
  นางสาวพิไลลักษณ์ โคตวงษา
  นายสุรัตน์ ยิ้มประเสริฐ

[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!