ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น: AUTUMN TAKAYAMA KYOTO 
พักโอซาก้า 2 คืน / กิฟุ 1 คืน / มิเอะ 1 คืน
บุฟเฟต์ปิ้งย่าง พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ
วัดน้ำใส วัดปราสาททอง ป่าไผ่อาราชิยาม่า วัดโทไดจิ
สะพานโทเก็ตซึเคียว หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
เขตเมืองเก่าซันมาจิ  ซูจิตลาดเช้าทาคายาม่า
ช้อปปิ้งชินไชบาชิ มิตซุยพาร์คเฮ้าท์เลต อิออนพลาซ่า
บินตรง ดอนเมือง-โอซาก้า / โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 787 DREAMLINER (335 ที่นั่ง) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม

โดยสายการบิน SCOOT


กำหนดการเดินทาง 6-10 กันยายน 2560 13-17 กันยายน 2560 20-24 กันยายน 2560 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 -------------------------------- 4-8 ตุลาคม 2560 11-15 ตุลาคม 2560 18-22 ตุลาคม 2560
วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ (สนามบินโอซาก้า) – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 

06.00น     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบินSCOOT

โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

09.25น.     ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น                                                                                       

โดย สายการบินSCOOT เที่ยวบินที่TZ298 (บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) ***ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง***

16.55น.     เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น                                                    

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล  ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านดังของโอซาก้า  ชินไซบาชิซึ่งเป็นศูนย์กลางการ SHOPPINGที่ใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่านจะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ ซึ่งเป็นถนนที่รวมร้านอาหารชื่อดังไว้หลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยักษ์ ร้านทาโกยากิ ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองโอซาก้าที่ท่านไม่ควรพลาด! และสัญลักษณ์ของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

เย็น     รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TOYOKO INN TENNOJI/ SUPER HOTEL ESAKAหรือระดับเทียบเท่า


วันที่สอง อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (1)

ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวก  อาทิเช่น(ไม่รวมค่ารถไฟและรถบัสบริการ)

ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI)เป็นศูนย์กลางการ SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณ SHINSAIBASHI-SUJIจนทำให้เขตนี้เป็นเขตของคนที่รัก การช้อปปิ้งร้านค้าในแถบนั้นก็ได้แก่ APPLE STORE, ARMANI, BEAMS, BENNETON, BVLGARI, CAMERA NANIWA, CARTIER, CHANEL, COACH ฯลฯ

โดทงบุริ (DOTONBURI)  ตั้งอยู่ทางใต้ของ SHINSAIBASHI AREA เป็นเขตที่วัยรุ่นนิยมมาเที่ยวกัน และนักแสวงหาอาหารการกินจะมารวมกันที่นี่ 

นัมบะ (NAMBA)เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางใต้ ของโอซาก้า หรืออีกชื่อหนึ่งเราอาจจะเรียกว่า โซนมินามิ โซนนี้จะเป็น โซนที่ถัดมาทางใต้ จากโซนโดทงบุริ มีการสร้างศูนย์รวมสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า NAMBA PARK ขึ้นโดยการรวมเอาร้านค้า ชื่อดังกว่า 120ร้านค้า และร้านอาหารมากมาย

นิปปอนบาชิ (NIPPONBASHI)หรือที่เราเรียกกันว่า DEN DEN TOWN  เป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น การ์ตูน DVD ต่างๆ มากมาย หรือถ้าเทียบกับโตเกียวแล้ว ที่นี่ก็คือ อากิฮาบาระ (AKIHABARA) แห่งโอซาก้า

ชินเสะไก (SHINSEKAI)  ตั้งอยู่ทางใต้ถัดลงมาจาก DEN DEN TOWN มีสัญลักษณ์อันโดดเด่นคือ หอคอย สึเทนคาคุ (TSUTENKAKU) ตั้งโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของเขต ชินเสะไก ในเขตนี้มีทีเด็ดก็คือ เป็นแหล่ง SHOPPING ที่รวมรวมของท้องถิ่นราคาถูก ไม่เน้นสินค้าแบรนด์เนม

โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ ซึ่งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร สถานที่ที่ได้จำลองฉากภาพยนตร์เรื่องดังของฮอลลีวู้ด ไว้มากมาย ภายในถูกจำลองให้เป็นโลกแห่งจินตนาการเสมือนจริง และมีพื้นที่กว้างขวางโอ่อ่า ทั้งยังมีเครื่องเล่นหลากชนิดสำหรับผู้นิยมความตื่นเต้นและท้าทาย แถมยังมีการจำลองฉากต่างๆ จากหนังดังทางฝั่งฮอลลีวู้ดไว้เพียบ ตื่นตากับ โซนใหม่!!! THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTERภายในปราสาทฮอกวอต จะมีสถานที่สำคัญมากมายที่ปรากฏในภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ ซึ่งประกอบไปด้วยห้องเรียน, ห้องโถง รวมทั้งห้องทำงานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ด้านสถานที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ หมู่บ้านฮอกส์มี้ด, ร้านฮันนีดุกส์, ร้านไม้กายสิทธิ์ โอลิเแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ คุณยังจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงที่จำลองฉากมาจากภาพยนตร์  เซซามี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิกซึ่งเป็นฉากที่พาดำลึกลงไปในทะเลและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในแบบสามมิติและสนุกกับเหล่า ET ที่จะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนาน และมันส์สุดๆ เมื่อสัมผัสเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด คือ สไปเดอร์แมน ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและประทับใจมากที่สุดและระทึกใจกับฉากเพลิงไหม้จากเรื่องแบคดร๊าฟท์ เชิญท่าน ตื่นเต้นกับการตามล่า ของฉลามยักษ์จากเรื่องจอร์ส ซึ่งใช้ทุนสร้างกว่า 1,500 ล้านเยน หรือเข้าไปสัมผัสโลกของป่าที่น่าตื่นเต้นได้จากภาพยนตร์ จูราสสิคพาร์ค พร้อมร่วมค้นพบโลกที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่นั่งเรือเพื่อเข้าไปผจญภัยกับดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์  นอกจากนั้นยังมีเครื่องเล่นอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ไกด์

ค่าตั๋วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท และราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,600 บาท (ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณีที่ท่านต้องการซื้อบัตรเที่ยวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอกรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเดินทาง 10วัน พร้อมทั้งชําระเงิน)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TOYOKO INN TENNOJI/ SUPER HOTEL ESAKAหรือระดับเทียบเท่า


วันที่สาม เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตซึเคียว – ปราสาททอง (คินคาคุจิ) – วัดคิโยมิสึ
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม   (2)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่”เมืองเกียวโต”(KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียวว่ากันว่าผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นร่วมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า นำท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (TOGETSUKYO BRIDGE)ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ำและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ (BAMBOO PATHS) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริวจิและศาลเจ้าโนโนมิยะ

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)เมนูบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่นพร้อมปูยักษ์ KING CRABท่านละ 1 ตัว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดคินคะคุจินำท่านย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา  อิคคิวซัง” ณ “วัดปราสาททอง”หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ”...อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ “สระน้ำ” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม... ให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม“วัดคิโยมิสึ” หรือ“วัดน้ำใส” เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ  เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และ  เชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สาม สายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ นำท่านสู่ “ถนนกาน้ำชา”(KEETTLE STREET) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิชูโอกะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา, พัดญี่ปุ่น 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (4) เมนูJAPANESE SET

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HOTEL KPYP BEKKAN  /HOTEL  RESOL GIFU หรือระดับเทียบเท่า

ห้ามพลาด:เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น

สรรพคุณการอาบน้ำแร่:การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขน

ทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด


วันที่สี่ ตลาดเช้าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม   (5)

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเช้าทาคายาม่าซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเคี้ยว ผักสด ผักดอง และดอกไม้ จากนั้นนำท่านเดินชม เขตเมืองเก่า KAMISANNOMACHI STREET ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในอดีตได้เป็นอย่างดี

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (6) เมนู JAPANESE SET

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิตซุยพาร์คแจ๊สดรีมนางาชิมะเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ (MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA)หนึ่งใน MITSUI OUTLET PARK ซึ่งเป็น OUTLET MALLขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำร้านอาหารญี่ปุ่นและสัญชาติอื่นๆที่มีชื่อเสียงไว้เพียบ มีร้านค้ามากกว่า 240 ร้านให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อป กันตามอัธยาศัย โดยที่นี่เลือกออกแบบให้มีสไตล์ๆ คล้ายๆ กับเมืองนิวออร์ลีนส์ ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันตก ของอเมริกา รวมทั้งมีป้ายให้ข้อมูลกับ               นักช้อปถึง 5 ภาษา (อังกฤษ จีนไต้หวัน จีนกลาง เกาหลี และญี่ปุ่น) นอกจากนี้ก็จะมีส่วนนั่งพักเท้า นั่งพักผ่อน หลังเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ เมื่อยๆ กว่า 200 ที่นั่งไว้คอยให้บริการ อีกด้วย

เย็น     รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   ROUTE INN KAMEYAMA  หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ห้า เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (7)

นำท่านเดินสู่เมืองนารา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,300 ปีก่อน แต่ก็เป็นในระยะเวลาสั้นๆ เพราะก่อนที่นาราจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงนั้น ญี่ปุ่นไม่ได้มีเมืองหลวงอย่างเป็นหลักแหล่งแต่จะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งเมื่อองค์จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ตามความเชื่อในลัทธิชินโต จนกระทั่งเมื่อรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงได้สถาปนาเมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นารา จึงทำให้ที่นี่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดโทไดจิ เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้วัดแห่งนี้นี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า”ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100เยน”สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ”สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า

18.00น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ     โดยสายการบินSCOOT เที่ยวบินที่TZ297

(บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**

21.55 น.      ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***********************************************************************************


อัตราค่าบริการ
       
Untitled Document

 

กันยายน 2560   6-10 / 13-17 / 20-24 / 27 ก.ย. – 1  ต.ค. 60

ท่านละ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน 
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก

34,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

7,900.-

ตุลาคม 2560  4 - 8 / 11-15 / 18-22  ต.ค. 60

ท่านละ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน 
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก

34,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

7,900.-

 

ราคาทัวร์รวม
       
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT
ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน ต่อ 1 ท่านตลอด ทริป
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
เงื่อนไขการให้บริการ
       
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุอื่นๆ
       
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!